6. Memoriál M. Chromčákové

02.05.2015

ZKO Kylešovice č. 188 pořádá dne 02.05.2015

6. ročník závodu družstev Memoriál Marie Chromčákové


Místo konání: ZKO Kylešovice (GPS Loc: 49°54'33.98"N, 17°54'53.631"E)

Organizační výbor:

Hlavní pořadatel: Helena Michálková
Veterinární dozor:
MVDr. Marek Pepřík
Zdravotní služba:
Dana Pinkasová
Rozhodčí:
Josef Havránek, Petr Šafránek
Figurant:
Karel Mellar
Pořadatelé:
Členové ZKO Kylešovice

Program závodu:

07:00 - 08:00 h - prezentace, veterinární prohlídka
08:15 h - nástup, zahájení závodu
08:30 h - start prvního závodníka
16:00 h - předpokládaný konec závodu

Kategorie

Závod proběhne dle zkušebního řádu ZVV1 a ZVV2 v družstvech. Každé družstvo musí být zastoupeno třemi psy (stopa, poslušnost, obrana), počet závodníků může být nižší.

Pokud si budete chtít přijít zazávodit a nebudete mít kompletní družstvo, spojte se s námi a můžeme družstvo zkombinovat.

Vyhodnocení závodu

V kategorii ZVV1 a ZVV2 obdrží psovodi na prvním, druhém a třetím místě medaile a věcnou cenu. Bude vyhodnocena nejlepší stopa, poslušnost a obrana závodu a udělen putovní pohár pro nejlepší družstvo závodu. Je možné ho obhájit v jakékoli kategorii. Putovní pohár je nutno vrátit zpět do 14 dnů před závodem. Po třech výhrách po sobě jdoucích družstvu zůstává.

Startovné

Účastníci závodu zaplatí jednorázový poplatek 100,- Kč, tedy 300,- Kč za družstvo.

Podmínky účasti

Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Každý účastník musí mít platné očkování ne starší jednoho roku a mladší jednoho měsíce. Na akci nebudou připuštěni kupírování psi a psovodi, kteří porušují „Řád o ochraně zvířat při veřejných vystoupeních nebo svodu zvířat a při chovu“ schválený ÚKOZem dne 24. 8. 2004 v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb., rovněž nebudou připuštěni zranění a nemocní psi. Přítomnost háravých fen je nutné nahlásit pořadateli akce okamžitě po příjezdu do místa konání a dále se řídit jeho pokyny.

Každý soutěžící je odpovědný za svého psa a hradí případné škody jím způsobené (případně jeho zákonný zástupce).

Protesty

Protesty jsou přípustné jen v případě porušení podmínek uvedených v propozicích závodu. Proti rozhodnutí rozhodčího je protest nepřípustný. Protest s částkou 300,- Kč musí být předán hlavnímu pořadateli ihned po zjištění porušení podmínek. V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli.

Při rovnosti bodů rozhoduje

1. Obrana
2. Poslušnost

Přihlášky závodu zasílejte na adresu:

Vendula Vichová
Joži Davida 5
747 06 Opava – Kylešovice

nebo na e-mail: vevi85@seznam.cz
případně formou SMS nebo zavoláním na tel.: 725 656 460

Těšíme se na Vaši účast, členové ZKO Kylešovice.

Sponzoři:

Best spol. s r.o. - Líheň kuřat
CHS Helilein
Gappay spol. s r.o.
Garazujeme.cz
ZD Kylešovice
Karel Lamich - Prodej krmiv
DA-KAR PET FOOD s.r.o.
Ceskom s.r.o.
POPAK
Doggie
Lázně a salon pro psy U čtyř tlapek

ZKO Kylešovice všem sponzorům srdečně děkuje.

Propozice ke stažení

Zpět