Členská schůze ZKO Kylešovice

27.11.2010

Pozvánka

ZKO Kylešovice reg. č. 188 zve své členy na členskou schůzi, která se koná 27. 11. 2010 v 14.30 h v klubovně na cvičišti v Kylešovicích.

Na schůzi se budou vybírat členské příspěvky do ZKO Kylešovice ve výši 350 Kč a členské příspěvky do ČKS ve výši 150 Kč. Penále za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 50 Kč/h viz. usnesení členské schůze ze dne 8. 1. 2005.


Program

 1. Uvítání a seznámení s programem členské schůze - předseda ZKO L. Zavadil
 2. Volba návrhové komise - členové ZKO
 3. Volby do výboru ZKO a revizní komise ZKO Kylešovice. (Volba volební komise, seznámení s kandidáty navržené stávajícím výborem ZKO, možnost doplnění volební listiny o další kandidáty navržené členskou schůzí, provedení voleb. Sčítání a oznámení výsledků voleb proběhne v závěru celé členské schůze.)
  Volební listinu obdrží každý člen při prezentaci před zahájením schůze - výbor a členové ZKO.
 4. Zpráva o činnosti ZKO za r. 2010 - předseda ZKO L. Zavadil
 5. Zpráva o hospodaření ZKO za r. 2010 - pokladník ZKO L. Blažek
 6. Zpráva o činnosti Revizní komise za r. 2010 - předseda revizní komise P.Adamčík.
 7. Zpráva o členské základně za r. 2010- jednatelka ZKO R. Rozkydalová.
 8. Zpráva o brigádnické činnosti za r. 2010 a plán brigád na r. 2011 - hospodář ZKO V. Kašing
 9. Zpráva o chovatelské činnosti za r. 2010 a plán akcí na r. 2011 - hospodář ZKO V. Kašing
 10. Zpráva o výcvikové činnosti za r. 2010 a plán akcí na r. 2011 - výcvikář ZKO S. Polák
 11. Vyhlášení nejlepšího kynologa za r. 2010 - výbor ZKO
 12. Diskuze
 13. Přestávka a občerstvení
 14. Vyhlášení voleb - členové volební komise.
 15. Usnesení členské schůze - členové ZKO
 16. Ukončení členské schůze

Účast všech členů nutná!

Radka Rozkydalová
jednatelka ZKO Kylešovice


Zpět